1. Alle deelnemers rijden geheel voor eigen risico, denk aan uzelf en aan uw mederijders.

2. De deelne(e)m(st)er dient tenminste 16 jaar oud te zijn. De bijrijder/bijrijdster dient eveneens 16 jaar oud te zijn. \

3. Er mag voor en tijdens de wedstrijd geen alcohol en/of drugs worden gebruikt.

4. Het dragen van een integraalhelm is verplicht in de specialklasse. Beschermende kleding is in deze klasse eveneens verplicht.

5. Het motorische gedeelte van de solex moet van buiten in originele staat zijn. Het frame moet echter in zijn geheel in originele staat verkeren.

6. Tot de standaardklasse behoren die Solexen waarvan de buitenkant van het frame en het stuur, en het gehele motorblok, inclusief de uitlaat, in originele uitvoering verkeerd. Speciaal wordt gelet op: cilinder, carburateur type 6,5, spruitstukgedeelte uitlaat doorsnede 15 mm, inlaat 10 mm, de in en uitlaadpijpjes dienen op originele lengte te zijn, sproeier, brandstofpomp en tank. Uitlaatbocht en demper moeten één geheel zijn.

7. De banden dienen in goede staat te verkeren, en de voorband dient bij aanvang van de wedstrijd minimaal 1 mm profiel te bezitten.

8. De remmen moeten zowel voor als achter in goede staat zijn en werken.

9. Voorrem met trommelrem of schijfrem is toegestaan, mits de voorvork degelijk is verstevigd.

10. Een stopknop is toegestaan, indien niet aanwezig, moet de gasschuif werken. Een dodemansknop is verplicht in de in de specialklasse. In de andere klassen is deze zeer aanbevolen.

11. Het vliegwiel dient op een degelijke wijze te zijn afgedekt.

12. Het gebruik van een valbeugel is naar eigen keuze, mits deze goed is bevestigd.

13. Bij slecht weer beslist de organisatie of er wordt afgelast of doorgereden.

14. Het motorblok dient degelijk aan het frame te zijn bevestigd.

15. Tijdens de wedstrijden mag er niet van Solex worden gewisseld.

16. Het starten gebeurt met een uitgeschakelde motor.

17. Een deelnemer dient tijdens de races in de juiste manche te starten.

18. Tijdens de race mag niet worden meegetrapt. Dit mag alleen tot de eerste bocht. Een uitzondering wordt gemaakt, indien men tijdens de race valt. Om weer op snelheid te komen mag er tot de eerstvolgende bocht worden meegetrapt. Tijdens dit meetrappen is het niet toegestaan een andere deelnemer in te halen.

19. Tijdens wedstrijden, waarbij dit reglement van toepassing is verklaard, is de organisatie gerechtigd van dit reglement af te wijken. Hierbij zal nimmer de veiligheid, redelijkheid en billijkheid uit het oog worden verloren.

20. Het starten gebeurt door middel van het gebruik van ROOD EN GROEN LICHT. Eerst gaat het rode licht branden. Na 4 seconden gaat het groene licht branden; dit betekent starten. Na 13 minuten klinkt de bel, welke aangeeft dat er nog één ronde gereden wordt.

21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

22. De organisatie behoudt zich het recht voor op diskwalificatie.

23. De verzekering die door het solexcomité is afgesloten, geldt alleen voor schade die de deelnemers met de solexen aan derden toebrengen. Het eigen risico bedraagt 250 euro per gebeurtenis. Deze dekking geldt uitsluitend voor aanspraken van toeschouwers en/of derden voor zover deze zich achter de afzetting bevinden. Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor het solexcomité Biggekerke van schade aan deelnemers en/of zaken hiervan voor zover deze zich binnen de afzetting van de baan bevinden.

24. Indien de deelnemer minderjarig is dient de ouder / verzorger akkoord te gaan met deelname.