Om ons evenement te kunnen bekostigen zijn wij afhankelijk van sponsoren. Wij zijn heel dankbaar met een zeer trouwe groep van ruim 100 sponsoren, die helpen om ons evenement mogelijk te maken! Uw sponsoruiting wordt op schermen getoond in de jurywagen, tijdens de feestavond en op de website. Daarnaast kan een spandoek worden opgehangen langs het parcours.
Heeft u interesse ? stuur een email naar info@solexracebiggekerke.nl