Zonder vrijwilligers geen Solexrace! De voorgaande 19 edities van de Solexrace Biggekerke hadden we zonder de hulp van vrijwilligers nooit kunnen organiseren. Vele vrijwilligers hebben ons in het verleden geholpen  en ook voor de aankomende editie hopen wij weer een beroep te kunnen doen op een vaste schare vrijwilligers. Als Solexcomité zijn wij hier heel trots op!

Reden genoeg om onze vrijwilligers tijdens de 20e jubileumeditie  in het zonnetje te zetten. Op zaterdag 1 september 2018 organiseert het Solexcomité een vrijwilligersavond. Een ieder die in het verleden (op welke manier dan ook) geholpen heeft of nog steeds vrijwilliger is, is op deze avond van harte welkom!

Datum: zaterdag 1 september 2018
Tijdstip: vanaf 20.00 uur
Locatie: Van Keulen, Dorpsstraat 57a

Onder het genot van een hapje en een drankje maken we er een gezellig avond van. Aanmeldingen graag voor 15 augustus a.s. op het mailadres info@solexracebiggekerke.nl

We hopen op deze avond veel (oud) vrijwilligers te kunnen begroeten!