Elbert Simonse heeft ook dit jaar foto’s beschikbaar gesteld. Deze zijn onder het kopje media/foto’s terug te vinden. Hierbij willen wij Elbert bedanken!